Fáilte chuig Seirbhísí do Mhic Léinn

Tá sé mar aidhm ag Seirbhísí do Mhic Léinn eispéireas tairbheach foghlama, pearsanta agus gairmiúil a chur ar fáil agus tú in OÉ Gaillimh. Cuireann comhaltaí foirne cairdiúla, gnaíúla raon seirbhísí agus tionscnamh ar fáil a bhfuil sé mar aidhm acu tacú leat agus tú a spreagadh le linn an ama a bheidh tú san Ollscoil.

Cuir eolas ar na seirbhísí uile atá ar fáil duit sa rannóg seo nó cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil
Fúinn.

  

An tIonad Rochtana

An tIonad Rochtana

Cuirtear deiseanna & seirbhísí oideachais ar fáil do mhic léinn lánfhásta & rochtana, do mhic léinn faoi mhíchumas, le riocht meabhairshláinte nó le deacracht foghlama.

Do Ghairm

Do Ghairm

Soláthraítear raon seirbhísí tacaíochta lena n-áirítear treoir, comhairle ar iarratas a dhéanamh, ceardlanna, agus imeachtaí fostóra.

Cumainn agus Spóirt

Cumainn agus Spóirt

Aimsigh an chothromaíocht idir an saol acadúil & an rogha leathan spóirt agus cumann. Tapaigh an deis aithne a chur ar dhaoine nua agus spraoi a bheith agat!

Leas

Leas

Tugtar tús áite do do leas in OÉ Gaillimh. Tá eolas le fáil sa rannóg seo ar lóistín, ar chabhair airgid, agus ar aonad sláinte na mac léinn.

Folláine

Folláine

Cuireann an tSéiplíneacht raon seirbhísí tréadacha, comhairleacha & sóisialta ar fáil. Cuireann an tSeirbhís Comhairleoireachta seisiúin chomhairleoireachta ar fáil.


 
 
 

An tIonad Rochtana
Lóistín
      Nithe ag dul in aimhréidh
Imníoch, In ísle Brí
Bás
An tIonad Forbartha Gairmeacha
An tSéiplíneacht
     Cúram a dhéanamh den Anam
     Séipéal Naomh Columbán
     Creidimh Éagsúla
     Áras Naomh Déaglán
Cúram Leanaí / Naíolann
Cód Iompair
Comhairleoireacht
     Teiripe Chognaíoch Iompraíochta
     Coinní Comhairleoireachta
     Ceisteanna Coitianta i dtaca le Comhairleoireacht
     Eolas Comhairleoireachta do thuismitheoirí
     Eolas Comhairleoireachta do Chomhaltaí Foirne na hOllscoile
     Ceardlanna Comhairleoireachta
     Féinchúnamh Ar Líne

Cúrsa

Stiúrthóir Seirbhísí do Mhic Léinn
An tSeirbhís Tacaíochta Míchumais
Scrúduithe
Airgeadas
Cabhair Airgid
Bí Páirteach
Sláinte agus Folláine
An tAonad Sláinte
Cumha
Inimirce
Eolas do Thuismitheoirí
Tiarnaí Talún
Mac léinn Lánfhásta
Airgead
An tSeachtain Eolais
Sábháilteacht Phearsanta
Polasaithe do Mhic Léinn
Caidrimh

Cumainn
      Cumainn Acadúla     
      Cumainn Stíl Mhaireachtála & Folláine
      Cumainn do Ghníomhú Sóisialta & Polaitíochta
      Cumainn Shóisialta & Chultúir
      Lá na gCumann
      Oifig na gCumann
      Láithreán Gréasáin na gCumann
      Stóras Gréasáin na gCumann
      Oifig na gCumann
      Cumainn Spéiseanna Speisialta
Spórt & Áineas
      Comhpháirtíochtaí Spóirt
      Scoth-Lúthchleasaíocht
      Sláinte & Folláine
      Clubanna Spóirt   
      Saoráidí Spóirt
      Spóirt sna Meáin
Student Connect
Mí-Úsáid Substaintí
Nithe ag dul in aimhréidh
Smaoineamh ar an Ollscoil a Fhágáil
Leas-Uachtarán d’Eispéireas na Mac Léinn
Folláine
Socrúchán Oibre
Imní faoi Chara